Måleraflæsning

Vandværket vil fremover sikre at alle vandmålerne bliver års aflæst omkring den 30. september, aflæsningen foregår elektronisk, hvorfor vi ikke nødvendigvis skal have adgang til måleren.

Du bør dog i egen interesse, også selv sørge for kontrol af dit vandforbrug ved jævnlig kontrol /tilsyn af din vandmåler.

Det aflæste forbrug videregiver vandværket til Forsyning Helsingør omkring den 31. december.

Forsyning Helsingør skal bruge måleroplysningerne til beregning af afgift for spildevand.

Aflæste oplysninger om dit vandforbrug bliver fremsendt til dig hvis du har oplyst din/en mail adresse til info@dalevand.dk

Tilmeld din mail og få besked fra dit vandværk

6 + 2 =